Vi fattar dagligen tusentals stora och små beslut utifrån de intryck vi får och baserat på de erfarenheter vi har gjort tidigare i livet. För att du som annonsör ska kunna påverka din målgrupp gäller det att sticka ut i mängden och verkligen synas. Bara då får ditt budskap chans att påverka. Annars blir du bara en av alla dem som försvinner i bruset.

View At Communications affärsidé är att erbjuda mobil annonsering i jätteformat. Med hjälp av en vacker gammal brandbil och tillhörande brandstege kan vi visa annonser som är upp till 12 meter breda och 10 meter höga.

Till skillnad från vanliga annonsytor i gatumiljön, till exempel stortavlor, sticker våra annonser ut på riktigt – dels för att de är så stora och dels för att de utgör något helt nytt i den gatubild som människor är vana att se.

Budskapen kan anpassas lokalt efter målgrupp och placering. Om du som annonsör till exempel vill nå människor i Bromma så ställs brandbilen upp på en strategiskt vald plats i Bromma. Timingen i annonseringen styrs av kampanjens behov och kan även synkroniseras med lokala events. När ett område är bearbetat flyttar kampanjen vidare.